Nybøl Idrætsforening

Tradition og fornyelseNyt navn. Ny bestyrelse. Ny struktur. Ny formand.
Forandringens vinde blæser over Nybøl idræts- og kulturforening, men på trods af de mange nye tiltag, så er foreningens formål dog stadig det samme; nemlig gennem afholdelse af idræts- og kulturarrangementer, at fremme fællesskabet i Nybøl.
Fornyelsen betyder først og fremmest, at strukturen i foreningen ændres, så der nu er en bestyrelse på 5 personer, der hovedsageligt tager sig af de økonomiske og formelle områder. Under bestyrelsen er der så en række udvalg – her kan bl.a. nævnes idrætsuge-udvalget, håndboldudvalget og Klubben, der hidtil har haft sin egen bestyrelse. Alle disse udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen, der bl.a. sørger for det økonomiske. Udvalgene har en vis frihed til at bestemme over hver deres område, og der kan arbejdes med nye ideer.
Arbejdet i udvalgene er ikke så forpligtende som bestyrelsesarbejdet er. Ønsker man at blive en del af et udvalg, enten fordi man vil have indflydelse eller fordi man bugner af gode ideer, så skal man ikke tøve med at melde sig. Ønsker man, at et nyt udvalg skal opstå – det kunne f.eks. være et legepladsudvalg - så skal man endelig melde sig på banen. Man skal ikke vælges ind i et udvalg og man forpligter sig ikke for en bestemt tidsperiode.

Vi er en del af byen
Alle i den nye bestyrelse bor i Nybøl. Vi har børn i børnehaven og i skolen, vi handler i Brugsen og hos bageren, vi går tur med hunden og er med børnene på hoppepuden. Vi er med andre ord en del af lokalsamfundet. Så hvis man har gode ideer, forslag, ris eller ros eller ønsker at blive medlem af et udvalg, foretrækker vi, at man tager kontakt til en af os. En aktiv by kommer ikke af sig selv, men dannes af aktive og kreative borgere.

Venlig hilsen bestyrelsen for Nybøl idræts- og kulturforening
 

 

Nybøl Idrætsforening har en hovedbestyrelse som varetager de overordnede aktiviteter, og som koordinerer og nedsætter udvalg

Hovedbestyrelsen består af følgende medlemmer.

Claus Jensen

Formand for bestyrelsen

Håndboldudvalg

 

Roland Knudsen

Næstformand

Idrætsuge udvalg
Husudvalg
Nøffelskov festival

Marianne Palmelund Lindemann

Medlem af bestyrelsen

Klubben

 

Kim Holtz Pedersen

Medlem af bestyrelsen

Håndboldudvalg
Husudvalg
Idrætsugeudvalg

Torben Hougaard Jensen

Medlem af bestyrelsen

Idrætsuge
Hjemmeside og Facebook

Kent Roth

Suppleant til bestyrelsen

 
 

 

Desuden er der følgende udvalg :   

Idrætsuge-udvalg:
Kontakt dem på mail:  Idraetsugen@nybol-if.dk
 
Husudvalg:
Kontakt dem på mail: Klubhus@nybol-if.dk


Sundeved Håndboldklub
Formand Alice Witt
SundevedHK@nybol-if.dk

Nybøl Idrætsforening - Skolevænget 18 - 6400 Sønderborg - info@nybol-if.dk