Nybøl Idrætsforening

 

Sundeved Håndboldklub – i daglig tale Sundeved HK
Sundeved HK´s medlemmer kommer primært fra Vester/Øster Sottrup, Nybøl, Ullerup og Avnbøl.
Foreningen ledes af Nybøl Idrætsforening, som er hovedbestyrelsen med hovedformand, hovedsekretær og hovedkasserer.
Håndboldafdelingen Sundeved HK er ligeledes organiseret med formand, sekretær, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer.
 
Ifølge vedtægterne er foreningens formål, at: ”…Virke for idrættens udbredelse, for derved at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.”
Sundeved HK er en afdeling, som lægger vægt på det sociale, nemlig trivsel og udvikling både for spillerne som enkeltpersoner, for holdene som fællesskab og for hele afdelingen.
Dette betyder ikke, at resultater er ligegyldige, men værdier, som at alle er med, at vi behandler hinanden med respekt, og at vi udviser fair-play over for modspillere, dommere og andre, er væsentlige for os.

Det skal med andre ord være sjovt og lærerigt at spille håndbold hos os, men også være en god oplevelse at spille håndbold mod os.

 

Nybøl Idrætsforening - Skolevænget 18 - 6400 Sønderborg - info@nybol-if.dk